Feil i kundeportalen Monday 11. November 2019 11:43:00


Kundeportalen ble utilgjengelig kl. 11:43 på grunn av en oppdatering av underliggende systemarkitektur.

Oppdatering kl. 11:48: Problemet er identifisert og løst. Vi overvåker situasjonen, og beklager eventuelle ulemper.

Oppdatering kl. 11:54: Et ytterligere problem ble identifisert og løst i tilknytning til behandling av mistenkelige epost. Hendelsen har ikke påvirket tjenestekvalitet negativt for sluttbrukere av MailRisk-knappen, kun for administratorer i portalen.

Oppdatering kl. 14:00: Statistikk for MailRisk er delvis utilgjengelig eller inneholder feilaktige data på grunn av en feil i underliggende komponent, vi arbeider med å utbedre dette.

Oppdatering kl. 14:34: Hendelsen skal nå være fikset, vi overvåker situasjonen videre og oppdaterer denne siden dersom vi skulle oppdage nye feil.