E-post til Secure Practice ble avvist Tuesday 29. October 2019 13:30:00


I perioden ca. 13:30 til 14:50 ble all inngående e-post til mottakere hos Secure Practice (securepractice.no) avvist grunnet en intern feilkonfigurasjon hos oss. Berørte avsendere har mottatt en feilmelding fra Office 365 som sier at e-posten ikke kunne leveres. Vi ber eventuelle avsendere om å prøve å sende e-posten på nytt igjen til oss nå.